Je bent hier:

iMRS

iMRS Wellfit/ Complete/ Professional

iSLRS : intelligent Sound, Light and Relax System

iMORE: HRV - hartritme en hartritme variatie

Chinese Orgaan Klok

iMRS OMNIUM 1

iMRS Fauna

Overzicht:

Start

Mentale Fitness met audio-visuele trillingen
- Opvoeren van de prestaties
- Concentratie
- Anti-stress
- Slaap

Hieronder vindt u wat meer gedetailleerde uitleg over de werking en mogelijkheden van de iSLRS ( intelligent Sound, Light ,Relax Systeem). Dit is een supplementaire uitleg naast de handleiding en de kleurencirkel ( chinese orgaanklok- zie verder).
Alhoewel het dikwijls zo lijkt alsof bepaalde mensen succeservaringen in eigen handen krijgen, bezit iedereen over hetzelfde potentieel dat hij voor zich moet gebruiken. Terwijl sommige mensen in kritische situaties berusten, tonen anderen dan pas hun ware sterkte. Ze gaan de uitdaging aan en kunnen die overwinnen een beslissende factor hierbij is de persoonlijke wil om zich mentaal snel aan veranderende situaties aan te passen. Mentale soepelheid speelt dus een heel belangrijke rol en wordt in het kader van de zich veranderende levensomstandigheden in de toekomst nog belangrijker voor:
- het afschermen van psychische storingen
- het stellen van positieve en motiverende levensimpulsen
- het toenemen van persoonlijke en mentale prestatiemogelijkheden
- soeverein omgaan met conflictsituaties in het beroep, in de familie, sport en ook bij ziekte

Net in deze situaties, wordt duidelijk in welke mate men over een mentale soepelheid beschikt.
Mentale toestanden zoals concentratie, rust en ontspanning of stress angst en zenuwachtigheid, worden door onze hersenen in de vorm van innerlijke prikkels op uiterlijke invloeden verwekt. Daarbij corresponderen bepaalde frequenties van hersengolven met de corresponderende (overeenkomstige-) mentaal lichamelijke toestanden.
Het onderzoek van het menselijke brein en de meting van de hersenstroom, laat in haar resultaten vaststellingen toe over vier fundamentele toestanden van opwinding respectievelijke rust in de hersenen, die in directe verbinding staan met onze lichamelijke reacties.

Het iSLRS systeem gebruikt deze inzichten in het hersenonderzoek als volgt:
Beta - golven ( > 13 Hz , het gemiddelde tussen 14 en 16 Hz):
Zij bepalen de hersenactiviteit in wakkere gespannen en actieve toestand. In eerste instantie is dit het op uiterlijke prikkels gerichte bewustzijn ( het bewustzijn luistert naar de uitwendige prikkels) , de verwerking van zintuiglijke indrukken en het ondervindende denken. In het constructieve Beta-bereik merken we een toestand van verhoogde concentratie .Overschrijden de frequenties een drempelwaarde, dan worden destructieve toestanden zoals stress angst en zelfs paniek bereikt. Een te hoog aandeel aan beta - golven bewerkstelligt tegelijkertijd een hogere uitstoot van stress hormonen.

Alfa - golven
( 8 tot 13 Hz).
Ze verschijnen in ontspannen toestand, bij gesloten ogen, in het stadium tussen slapen en wakker zijn. Kenmerkend zijn behaaglijke ontspanning, een optimistische stemming en een gevoel van integratie van lichaam en geest.

Theta- golven ( 4 tot 8 Hz)
Deze ontstaan normaal gezien in de slaap, tijdens de droomfase en in diepe meditatie. De formatie van het onderbewustzijn is nu actief. Dit bereik wordt gekarakteriseerd door beeldend voorstellingsvermogen, verhoogde leer- en herinneringsvaardigheid, fantasie en intuïtie.

Delta-golven (05 tot 4 Hz).
Zij treden hoofdzakelijk op in de diepe slaap en worden in wakkere toestand slechts zelden beleefd . De begeleidende psychische toestanden zijn een droomloze slaap, trance en dieptehypnose. Deze deltagolven zijn van groot belang voor genezingsprocedés en voor de mate van werking van het immuun systeem.
De toepassing van iMRS in verbinding met het iSLRS systeem, combineren de positieve werkingen van de trillingen op lichaam en geest. Het systeem doelt op, zich baserend op een jarenlange wetenschappelijk onderzoek, een holistische ( lichaam en geest in totaliteit) stimulatie .

De hoge graad van werking wordt vooral bereikt door:
- het gebruik van iMRS van de nieuwste generatie voor het activeren van bijna alle lichaamscellen
- resonantiewerking in haar eigenschap van pulserende en laagenergetisch systeem.
- het opwekken van lichaamseigen frequentie patronen
- volautomatische programma’s ,afgestemd op het individuele bioritme
- combinatie van electro-magnetische , optische en akoestische prikkels.

Met behulp van een uitwisselbare chipkaart (SD kaart) wordt het iSLRS systeem na aansluiting aan het iMRS automatisch geactiveerd. Na het starten van de toepassing, weerklinken in de koptelefoon, naast individuele muziek afgespeeld door een extern audioapparaat, specifieke tonen die de hersenen volgens een vastgelegd trillingspatroon stimuleren. Gelijktijdig worden door lichtdioden in de lichtbril optische prikkels doorheen de gesloten ogen gegeven, die de hersenstimulatie opmerkelijk aansporen. Door precies afgestemde programma’s ( opbouw) wordt men telkens in de gewenste bereiken en werkingen gebracht:
- het bevorderen van prestaties
- concentratie
- antistress
- ontspanning
- slaap

U traint uw mentale vaardigheden optimaal als u volgens de voorhanden zijnde orgaanklok ( bioritme) op het iMRS toestel als volgt instelt:

Programma ( orgaanklok): 5.00 tot 10.00 uur (morgen).
Voor lichamelijke en geestelijke activering, het verhogen van de concentratie en de creativiteit, het bevorderen van leer- en geheugencapaciteit ( geheugentraining), speciaal voor activiteiten in school, sport en beroep:

Programma ( orgaanklok) : 10.00 tot 3.00 (15.00) uur(middag)
Het werkt rustgevend zonder gevaar voor inslapen of vermindering van de mentale prestatie kracht . Afbouw van stress , angst en paniektoestanden in het beroep, familie en verkeer:

Programma (orgaanklok) : 15.00 tot 20.00 uur(avond)
Voor volledige ontspanning en positieve stemming, gaat depressie en neerslachtig gevoel tegen:

Programma ( orgaanklok) : 20.00 tot 05.00 uur.(nacht)
Bevordering van slaap door lange Delta-golflengten ( breed en traag variërende golven) , bij inslaapstoornissen ter bevordering van de diepteslaap en de meditatie.

Let op: in de loop van de eerste toepassingen kunnen er nerveuse eerste reacties zijn omdat het gehele organisme zich eerst op de vele prikkels moet instellen. Om dit te voorkomen kan men de lichtsterkte en de geluidssterkte regelen van zacht naar iets sterker. Men kan ook drie basiskleuren selecteren: rood = energie gevend, groen = hoopgevend en blauw = relaxerend en slaapverwekkend. Deze verschijnselen verminderen al na enkel toepassingen en veranderen in een zeer aangenaam en ontspannen gevoel.www.000webhost.com